top of page

ERFGOED EXPEDITIE Noord-Holland 2013- 2020

De Philisteinse molen

De Philisteinse molen

Wiertdijkje, Bergen

Wiertdijkje, Bergen

Schermerhorn

Schermerhorn

Koeien van Klaas, Wiertdijkje Bergen

Koeien van Klaas, Wiertdijkje Bergen

Wiertdijkje, Bergen

Wiertdijkje, Bergen

Muziek voor de lege koestal

Muziek voor de lege koestal

Wachtend op de koeien

Wachtend op de koeien

De stal leeft voort

De stal leeft voort

Max Douw zingt voor Lia

Max Douw zingt voor Lia

Mijn Ode aan Jan en Lia Zwakman

Mijn Ode aan Jan en Lia Zwakman

De laatste koeien van Lia

De laatste koeien van Lia

De laatste koeien van Lia

De laatste koeien van Lia

Koeien van Klaas

Koeien van Klaas

De Wilg van Grootvader Zwakman, Wiertdijkje Bergen NH

De Wilg van Grootvader Zwakman, Wiertdijkje Bergen NH

Het is februari 2017. Ik teken het zo oorspronkelijke boeren erf van Jan en Lia Zwakman. Ruim 300 jaar familiebedrijf in Bergen dat met hart en ziel geworteld staat in het cultuurlandschap dat dankzij de aanwezige kennis zorg en aandacht krijgt die het nodig heeft. Dit zijn de parels in het landschap die de gemeente moet koesteren. Dit is de rede waarom kunstenaars, schrijvers en dichters uit binnen- en buitenland hierheen zijn gekomen. Dit landschap leeft dankzij de mensen die er werken.

Boerderij van Jan en Lia Zwakman, Wiertdijkje Bergen NH

Boerderij van Jan en Lia Zwakman, Wiertdijkje Bergen NH

De Appelboomgaard voor de stolboerderij van Jan en Lia Zwakman

Hofstede van Hoeve Overslot, Egmond aan den Hoef

Hofstede van Hoeve Overslot, Egmond aan den Hoef

Achter Hoeve Overslot ligt een historische Hofstede met appelboomgaard dat nog maar ten dele verzorgt wordt door één van de bewoners die er wonen. Een enkeling meent containers en uiteenlopende bouwmaterialen te moeten verzamelen in een boomgaard die in de historie van Egmond en het Graafschap Holland van betekenis is geweest. Tekeningen van deze historische buitenplaats zijn te vinden in Bibliothéque Nationale te Parijs. (ken de geschiedenis van uw landschap en monumenten en wees er zuinig op)!

Heilooërbos januari 2016

Heilooërbos januari 2016

Dit bos kent een bijzondere geschiedenis. De strandwal waarop het Heilooërbos is gelegen vormde zich ca. 4000 jaar geleden. De Romeinse schrijver verteld omstreeks 28 na Chr. over een Heilig Woud 'Baduhenna', vernoemd naar de Friese oorlogsgodin. Deze heidense plaats wordt later benut door de uit Engeland afkomstige Willibrord en Adelbert die hier omstreeks 690 als missionarissen de oversteek waagden vanuit het klooster Rath Melsigi in Ierland.

De verbeelding van het Heilooërbos

De verbeelding van het Heilooërbos

In 1573 kwam een abrupt einde aan het bijzondere gebeds- en cultuurcentrum in het Heilooërbos. Tijdens het beleg van Alkmaar door de Spanjaarden werden grote delen van het bos en vele kerken en kloosters met de grond gelijk gemaakt. Het Rooms-katholieke geloof werd uitgebannen. Monniken sloegen op de vlucht en heilige relikwieën werden in Haarlem en Utrecht in veiligheid gebracht. Pas in 1853 werd de Rooms-Katholieke traditie in ere hersteld. Dit bracht welvaart en wederopbouw in deze gebieden.

Heilooërbos in het atelier

Heilooërbos in het atelier

De Nieuw Westert, Egmond Binnen

De Nieuw Westert, Egmond Binnen

Deze naast de Adelbertusakker gelegen 17e eeuwse stolpboerderij werd in 1936 door restauratiearchitect C.W, Rooyaards herbouwd. Rondom de kloosters in de Egmonden zijn meer stolpboerderijen te vinden. De kloosterboeren leverde vanaf de geestgronden onder andere aan het klooster. Het is in deze omgeving nog altijd een achternaam die verwijst naar deze oude traditie.

Hogedijk, Egmond Binnen

Hogedijk, Egmond Binnen

Een van de vele dijkjes die werden aangelegd vanuit De Abdij van Egmond die met hun oorspronkelijke verkaveling nog altijd de omgeving typeren.

De Abdij van Egmond

De Abdij van Egmond

Op een bewolkte een namiddag in oktober brak het zonlicht door dat van tijd tot tijd haast oogverblindend over het landschap scheerde. Ik was op jacht gegaan met mijn schildersezel om dit spektakel vast te leggen. Slingerende landweggetjes brachten mij voor dit uitzicht op de Abdij van Egmond waar ik eens, toen ik heel jong was, in de kaarsen fabriek werkte.

Het Wiertdijkje, Bergen

Het Wiertdijkje, Bergen

Getekend op een warme zomerdag in 2011. Misschien wel het oudste dijkje van Bergen en omgeving. Ooit opgetrokken vanuit de Abdij van Egmond om de boeren en hun vee tegen het het stuwende water te beschermen dat zich vanuit het achterland via de Rekere en Bergermeer kon opdringen. Ik woonde met Lisa in onze Pipowagen op het boerenbedrijf van Jan en Lia Zwakman om de oorspronkelijkheid van het boerenerfgoed op doek vast te leggen.

De Boerderij van Jan en Lia Zwakman

De Boerderij van Jan en Lia Zwakman

Aan het einde van het Wiertdijkje ligt een bijzonder oud boeren erf. Een prachtig Rijksmonument dat dankzij de familie Zwakman nagenoeg in geheel originele staat verkeerd. Deze mooie winter namiddag zal ik niet vergeten. Ik woonde aan het Wiertdijkje in het oude atelier van Jaap Min. De familie Min had mij deze winter hun zomerhuis aangeboden. Ik was druk met de begeleiding van de restauratie van de Jacob Obrecht kerk in Amsterdam. De wandschilderingen waren van Mattieu Wiegman, docent van Jaap.

Exmoore National Park Engeland

Exmoore National Park Engeland

Deze oer oude beukenhaag is gevestigd op de ringmuur van een Hill-Farm uit de Bronstijd. Engeland kent veel van deze historische nederzettingen waar boeren kleine leefgemeenschappen vormden op strategische plekken in het landschap. De bronwaterplaats is nog altijd nabij en de wal en funderingen van de oude boerderijen zijn zichtbaar. Dankzij de bijzondere ontmoeting met de boer konden wij hierheen en mocht ik er tekenen.

De Appelboom in onze tuin inhet Woud

De Appelboom in onze tuin inhet Woud

We wonen in het woud aan de Kleverlaan met uitzicht over bloemenvelden op Schuilenburg (voormalig woonhuis en atelier van de Impressionist George Hitchcock). Alle dagen die ik heb en waarop ik niet hoef te werken, werk ik buiten op het land met mijn veldezel..maar soms hoef je niet ver van huis om te vinden wat de dag je brengt.

Huis Schuilenburgh

Huis Schuilenburgh

De ochtend dat ik niet het huis uit hoef, het land bedekt is met een pak sneeuw, de ochtend zon schittert over het landschap, de kachel naast de schildersezel staat te loeien en Jilles aan mijn voeten ligt... Het mooie huis Schuilenburg aan de bosrand. Het werk was verkocht voordat het af was.

De Novalishoeve, Texel

De Novalishoeve, Texel

Zomer 2011 teken ik de Novalishoeve waar ik twee Pipowagens heb geplaatst. Voor mijn De Boer Op project bezoek ik de mooiste boerenbedrijven om daar de mobiel inzetbare woonhuisjes een plek te geven voor mensen die tijdelijk willen meewerken op het boerenbedrijf. De Novalishoeve is zo'n plek waar mensen welkom zijn en mee kunnen werken in de tuin, op het land en met de dieren. Een vorm van natuurretraite die de mens gezonde grond onder de voeten biedt.

Exmoor National Park, Engeland

Exmoor National Park, Engeland

Weken hebben we hier doorgebracht bij een een boer. Oude denerzettingen bezocht uit de bronstijd, door oeroude bossen gewandeld en met heel veel plezier dagen aan één getekend. Wat een waardering leeft er onder de Engelsen voor hun Cultuur Historisch Erfgoed. Wat dat betreft is het land rijker dan Nederland waar deze historische rijkdom oorla als last bezien wordt omdat men het gebruik van monumenten niet weet te verzilveren.

Kalfjes bij Zwakman

Kalfjes bij Zwakman

Aan het Wiertdijkje grazen de jonge kalfjes van Jan en Lia Zwakman.

Het Lioba Klooster

Het Lioba Klooster

Nog altijd een actief klooster waar religie en ambacht versmelten in een werkelijk schitterende omgeving die van historische waarden voor de Egmonden.

Hofplein Alkmaar

Hofplein Alkmaar

Alkmaar heeft een Hofplein? Jazeker, de vraag is natuurlijk waar het Hof gelegen is... Direct naast het Hof van Sonoy, ooit het Witte Hof of ook wel het Sint Maria Magdalena Klooster dat na de overwinning op de Spanjaarden 1573 in handen kwam Diederik Sonoy, Gouverneur van het Noorderkwartier.

Lente bos

Lente bos

Temidden tussen jonge berken en beuken knalt het voorjaar mij hier tegemoet!

De Teugelaan

De Teugelaan

Winter ochtend aan de Teugelaan in Schoorl waar de schapen bijeen onder de bomen liggen. Ik wist niet hoe snel ik buiten aan het werk moet gaan met veldezel, warme koffie en een heel groot doek... De stilte voor zonsopgang, de optrekkende nevel op de met rijp bedekte velden... Een boer in de verte die al langer dan ik de dag begonnen is. Het zijn de mooiste momenten voor mij. Zeker ook omdat zoveel anderen op zo'n ochtend gewoon ergens in de file staan. Ik sta in de natuur met mijn koffie.

De Hargerpolder

De Hargerpolder

Dankzij de oorsponkelijke kwelwater-stroompjes meanderen polderslootjes in de Hargerpolder nog door het landschap. Ze werden niet het slachtoffer van de verkaveling die ons een efficiëntere landbouw moest opleveren, waarbij alles dat zich op natuurlijke wijze gevormd had in het landschap, uiteindelijk strak en recht werd. Hier breng ik met mijn oude camperbus vele dagen en nachten door om het landschap nog beter te begrijpen, te zien en weer te kunnen geven.

Zelfportret

Zelfportret

vuurtoren Texel

vuurtoren Texel

Koeien

Koeien

Egmondermeer

Egmondermeer

Prachtig wijds uitzicht in de Egmonder- en Bergermeer. Hier lopen prachtige wandelpaden door het oude polderlandschap. Voor Hollandse begrippen ver verwijdert van de stad en verkeerswegen. Ook hier drink ik mijn koffie in de vroege ochtend in afwachting van zonsopgang en het is schitterend om dit land te ervaren!

De Egmondermeer

De Egmondermeer

buiten op een mooie najaarsochtend

De schapen in Egmondermeer

De schapen in Egmondermeer

Onder helder blauwe hemel jagen schapen wolken voort.

De Philisteinse molen

De Philisteinse molen

De veldezel is nog niet uitgeklapt of daar staan ze met z'n allen aan de waterkant... De pinken van de boer loeren nieuwsgierig naar de vroege vogel die in gezelschap van zijn hond de natuur komt gadeslaan.

De Kapberg

De Kapberg

Het Oude Slotkwartier Egmond

Het Oude Slotkwartier Egmond

Ringsloot Bergermeer, Bergen NH

Ringsloot Bergermeer, Bergen NH

bottom of page